Size zerur zatlaryň hemmesi bize SMS goýmakdyr

ZHEJIANG YUEBANG GLASS CO., LTD men15 ýyldan gowrak tejribesi bolan we her dürli sowadyjy / doňduryjy aýna gapylary, Tempered aýna, plastmassa ekstruziýa profilini we garnituralary ösdürmäge, öndürmäge we satmaga bagyşlanan öndüriji.
8000 metrden gowrak2 ösümlik meýdançasy, 100-den gowrak ökde işçi we iň kämil önümçilik liniýasy, şol sanda tekiz / egrilen temperaturaly maşynlar, aýna kesiji maşynlar, gyrada ýalpyldawuk maşynlar, buraw maşynlary, kesiji maşynlar, ýüpek çap maşynlary, izolýasiýa edilen aýna maşynlary, ekstruziýa maşynlary we ş.m. önümçilik kuwwatymyz 1000,000 m-den gowrak bolup biler2 gyzgyn aýna, 250,000m2  izolýasiýa edilen aýna we ýylda 2000 tonna plastik ekstruziýa profil. 

Esasy önümlerimiz:
Dogry doňduryjy / sowadyjy aýna gapy
Içgi sowadyjy aýna gapy
Supermarket sowadyjy aýna gapy
Söwda maşyn aýna gapy
Şerap şkafynyň aýna gapysy
Supermarket adasynyň ekrany / doňduryjy
4 ~ 6mm egrilen aýna / Pes E aýna
3 ~ 12mm tekiz aýna / Pes E aýna
ITO aýna, gyzgyn aýna, ýüpek çap aýnasy, ýyladyş aýnasy
Ekstruziýa tertibi
we beýleki esbaplar ...

Önümler bütin dünýäde gowy satylýar, esasy hyzmatdaşlarymyz Japanaponiýa, Koreýa, Taýland, Dubaý, Meksika, Çili, Braziliýa we ş.m.
Western, Walton, Imbera, Criotec, Fricon, RedBull, UBC Group, Haier, Carrier we ş.m. ýaly markalaryň biziň bilen uzak möhletli gatnaşygy bar.

7e59cef5