• PVC Extrusion Profile

    PVC ekstruziýa tertibi

    YB PVC Extrusion Profilleri gaýtadan işlemek aňsat we diňe ýokary hilli çig mal bilen öndürilen ýeňil Extruded Plastik Profil (suwuň üstünde ýüzýär). PVC-iň berk görnüşi turba üçin gurluşykda we gapylar we penjireler ýaly profil programmalarynda ulanylýar. YB PVC profilleri, öz doňduryjy / sowadyjy aýna gapylarymyzda giňden ulanylýan -40 ℃ -80 ℃, ýeňil we ekologiýa taýdan arassa bolup biler. Mundan başga-da, bu profiller müşderileriň isleýşi ýaly OEM spesifikasiýalaryna hem ýetirilip bilner. Şeýle hem, bu profilleri müşderileriň isleýşi ýaly dürli reňkli saýlawlarda hödürläp bileris.