ZHEJIANG YUEBANG GLASS CO., LTD 2021-nji ýylyň dekabrynda tamamlanmagyna garaşylýan täze zawodyň gurluşygyna başlady. Täze zawodyň meýdany 15 000 inedördül metre barabardyr. Iki gat ussahanany we dört gat ofisi öz içine alýar.

 Täze zawod gurlandan soň, 1 aýna izolýasiýa aýna önümçilik liniýasyny, 2 gapy gurnama önümçilik liniýasyny we 10 sany ekstruziýa liniýasyny goşarys. kuwwatyny 2 esse artdyryp bolar. Gözleg we ösüş bölümini, garaşsyz gözleg we täjirçilik sowuk zynjyrly aýna gapylary ösdürmek üçin dörederis.

“Deqing Yuebang Glass Co., Ltd” bu ugurda 15 ýyldan gowrak tejribesi bolan we her dürli täjir doňduryjy / sowadyjy aýna, aýna gapy we plastmassa ekstruziýa profilini dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşen öndüriji. Stakanymyzda 3 ~ 6mm egrilen aýna, 3 ~ 12mm tekiz aýna, 3 ~ 6mm egrilen pes E aýna, 3 ~ 4mm tekiz pes E aýna, ITO aýna, gyzgyn aýna, ýüpek çap ediji aýna, ýyladyş aýnasy bar. We ş.m.  

Aýna gapymyzda plastmassa çarçuwaly aýna gapy, alýumin çarçuwaly aýna gapy, ABS sanjym çarçuwasy aýna gapy, goşa temperaturaly aýna, pes temperaturaly aýna, pes E aýna gapy, ýyladylýan aýna gapy we ş.m.   

Müşderilerimiziň gowy seslenmesi bilen önümlerimiz Kanada, Amerika, Awstraliýa, Japanaponiýa, Taýland, Dubaý, Malaýziýa, Saud Arabystany we ş.m. eksport edildi. Dünýädäki her bir müşderiniň bize gelip, ýakymly we durnukly hyzmatdaşlygy ýola goýmagyny mähirli garşylaýarys.


Iş wagty: 22-2021-nji mart