• Something you don’t know about the condensation on your Glass Door Fridge

  Aýna gapy holodilnikdäki kondensasiýa hakda bilmeýän zadyňyz

  Kondensasiýa Aýna gapy holodilnikleriniň ýokary çyglylygy bolan ýerlerde aýnanyň daşynda kondensasiýa (suw) emele getirýändigini bilýärdiňizmi? Bu diňe bir erbet görünmek bilen çäklenmän, gaty agaç poluňyzda suwuň emele gelmegine, düzedip bolmajak zeper ýetmegine ýa-da kafel pollaryň howply süýşmegine sebäp bolup biler. Look ...
  Koprak oka
 • Do you really know Tempered Glass?

  Tempered aýnany hakykatdanam bilýärsiňizmi?

  Temperirlenen aýna Tempered ýa-da berk aýna, adaty aýna bilen deňeşdirilende güýjüni ýokarlandyrmak üçin gözegçilik edilýän termiki ýa-da himiki bejergiler bilen gaýtadan işlenýän howpsuzlyk aýnasynyň bir görnüşidir. Temperatura daşky ýüzleri gysyşa, içini dartgynlyga salýar. Şeýle stres stakanyň döremegine sebäp bolýar, br ...
  Koprak oka