• Black Vertical Refrigerator Glass Door

  Gara dik sowadyjy aýna gapy

  YB Gara wertikal sowadyjy aýna gapy, awtoulag şemalynyň gatylygy bilen çaknyşyga, partlama garşy, döwrebap ýüzýän pes temperaturaly aýnany ulanýar. Adatça aýna gapy Argon bilen doldurylan goşa syrçaly, Krypton islege bagly däl. Üç gezek aýna doňduryjy ulanmak üçin, ýyladyş funksiýasy hökmany. YB Gara dik sowadyjy aýna gapy -30 ℃ -10 from temperatura talaplaryny kanagatlandyryp biler, güýçli magnitli gap sowuk howanyň syzmagynyň öňüni alyp biler we has güýçli. Çarçuwaly dürli bazara bolan islegiňizi ýa-da tagamyňyzy kanagatlandyrmak üçin islän reňkiňiz bilen PVX, alýumin garyndysy, poslamaýan polat bolup biler. Alnan, Goşmaça, Doly uzyn ýa-da ýöriteleşdirilen tutawaç hem estetiki nokat bolup biler.
 • Side Double Glazing for Cake Showcase

  Tort vitrinasy üçin goşa aýna

  Tort sergisi üçin “YB Side Double Glazing”, çakyşmaga garşy, awtoulag şemalynyň gatylygy bilen partlama garşy, döwrebap ýüzýän pes temperaturaly aýnany ulanýar. Adatça aýna gapy Argon bilen doldurylan goşa syrçaly, Krypton islege bagly däl. Üç gezek aýna UV has gowy garşylyk üçin. Tort vitrinasy üçin “YB Side” goşa aýna 0 ℃ -22 from temperatura talaplaryny kanagatlandyryp biler.
 • Aluminum Alloy Frame Beverage Cooler Glass Door

  Alýumin garyndy çarçuwasy içgi sowadyjy aýna gapy

  “YB” alýuminiý garyndy çarçuwasy içgi sowadyjy aýna gapy, awtoulag şemalynyň gatylygy bilen çaknyşmaga garşy, partlama garşy, döwrebap ýüzýän pes temperaturaly aýnany ulanýar. Adatça aýna gapy Argon bilen doldurylan goşa syrçaly, Krypton islege bagly däl. Üç gezek aýna doňduryjy ulanmak üçin, ýyladyş funksiýasy hökmany. YB alýuminiý garyndy çarçuwasy içgi sowadyjy aýna gapy, -30 ℃ -10 from aralygyndaky temperatura talaplaryny kanagatlandyryp biler, güýçli magnitli gap sowuk howanyň syzmagynyň öňüni alyp biler we has güýçli. Çarçuwaly dürli bazara bolan islegiňizi ýa-da tagamyňyzy kanagatlandyrmak üçin islän reňkiňiz bilen PVX, alýumin garyndysy, poslamaýan polat bolup biler. Alnan, Goşmaça, Doly uzyn ýa-da ýöriteleşdirilen tutawaç hem estetiki nokat bolup biler.
 • Kitchen Cabinet Glass Door

  Aşhana şkafynyň aýna gapysy

  YB aşhana şkafynyň aýna gapysy, awtoulag şemalynyň gatylygy bilen çaknyşmaga garşy, partlama garşy, döwrebap ýüzýän pes temperaturaly aýnany ulanýar. Adatça aýna gapy Argon bilen doldurylan goşa syrçaly, Krypton islege bagly däl. Üç gezek aýna doňduryjy ulanmak üçin, ýyladyş funksiýasy hökmany. YB Aşhana şkafynyň aýna gapysy 0 ℃ -10 from temperatura talaplaryny kanagatlandyryp biler, güýçli magnitli gap sowuk howanyň syzmagynyň öňüni alyp biler we has güýçli. Çarçuwaly dürli bazara bolan islegiňizi ýa-da tagamyňyzy kanagatlandyrmak üçin islän reňkiňiz bilen PVX, alýumin garyndysy, poslamaýan polat bolup biler. Alnan, Goşmaça, Doly uzyn ýa-da ýöriteleşdirilen tutawaç hem estetiki nokat bolup biler.
 • Insulated Glass with LED Light

  LED çyrasy bilen izolýasiýa edilen aýna

  “LED” çyrasy bilen “YB izolýasiýa edilen aýna” (köplenç IGU ýa-da IG diýilýär) 2 ýa-da has köp aýnadan ybarat bolup, desant bilen doldurylan boşluk çyzgysy bilen bölünýär we bitewi birligi emele getirmek üçin gyralaryna germitiki möhürlenýär. “LED Light” bilen “YB izolýasiýa aýnasy”, çakyşmaga garşy, awtoulag şemalynyň gatylygy bilen partlama garşy, döwrebap ýüzýän pes temperaturaly aýnany ulanýar. Germetiki taýdan möhürlenen howa (Argon, Krypton islege bagly) giňişlik ýylylyk we ses geçirmek üçin päsgelçilik döredýär we IGU-lary howadan-howa ýylylygynyň ýokarlanmagyny ýa-da ýitgisini azaltmakda örän täsirli edýär. Pes E ýa-da şöhlelendiriji örtük bilen birleşdirilende, IGU-laryň izolýasiýa öndürijiligi ep-esli gowulaşýar.
 • Coca Cola Logo Illuminated Glass

  Coca Cola logo yşyklandyrylan aýna

  YB Coca Cola logo Yşyklandyrylan aýna (köplenç IGU ýa-da IG diýilýär) 2 ýa-da has köp aýnadan ybarat bolup, desant bilen doldurylan boşluk çyzgysy bilen bölünýär we ýeke birlik döretmek üçin gyralaryna germitiki möhürlenýär. YB Coca Cola logo Yşyklandyrylan aýna, awtoulag şemalynyň gatylygy bilen çaknyşmaga garşy, partlama garşy, döwrebap ýüzýän pes temperaturaly aýnany ulanýar. Germetiki taýdan möhürlenen howa (Argon, Krypton islege bagly) giňişlik ýylylyk we ses geçirmek üçin päsgelçilik döredýär we IGU-lary howadan-howa ýylylygynyň ýokarlanmagyny ýa-da ýitgisini azaltmakda örän täsirli edýär. Pes E ýa-da şöhlelendiriji örtük bilen birleşdirilende, IGU-laryň izolýasiýa öndürijiligi ep-esli gowulaşýar.
 • Silver Frame Upright Freezer Glass Door

  Kümüş çarçuwaly, doňduryjy aýna gapy

  YB Kümüş Çarçuwaly Dogry Doňduryjy Aýna Gapy, awtoulag şemalynyň gatylygy bilen çaknyşmaga garşy, partlama garşy, döwrebap ýüzýän pes temperaturaly aýnany ulanýar. Adatça aýna gapy Argon bilen doldurylan goşa syrçaly, Krypton islege bagly däl. Üç gezek aýna doňduryjy ulanmak üçin, ýyladyş funksiýasy hökmany. YB Kümüş çarçuwasy Dogry doňduryjy aýna gapy -30 ℃ -10 from temperatura talaplaryny kanagatlandyryp biler, güýçli magnitli gap sowuk howanyň syzmagynyň öňüni alyp biler we has güýçli. Çarçuwaly dürli bazara bolan islegiňizi ýa-da tagamyňyzy kanagatlandyrmak üçin islän reňkiňiz bilen PVX, alýumin garyndysy, poslamaýan polat bolup biler. Alnan, Goşmaça, Doly uzyn ýa-da ýöriteleşdirilen tutawaç hem estetiki nokat bolup biler.
 • White Tempered Decoration Glass

  Ak reňkli bezeg aýnasy

  YB Ak temperaturaly bezeg aýnasy, ýylylygy berkitýän aýna. Güýjüni we täsirine garşylygy ýokarlandyrmak üçin ýörite ýylylyk bejergisini geçdi. Adaty ýüzýän aýna garanyňda döwülmäge has çydamly. Eger döwülse, adatça agyr ýaralanma ähtimallygy az bolan ownuk bölejiklere bölünýär. Temperaturaly aýna binalar, displeý enjamlary, holodilnikler, gapylar we penjireler we ş.m. üçin ulanylýar, ýokary hilli berkidilen aýna, isleg boýunça tekiz ýa-da egri bolup bilýän ýokary hilli berk aýna. Galyňlygy 3mm-den 19mm-e çenli, iň uly ululygy 100 x 300mm, iň uly ululygy 3000 x 12000mm. Islendik reňk ýa-da nagyş dizaýny hem düzülip bilner.
 • Silk Screen Printing Tempered Glass

  Küpek ekrany çap edilen aýna

  YB ýüpek ekrany çap etmek Tempered aýna, ýylylygy berkitýän aýna. Güýjüni we täsirine garşylygy ýokarlandyrmak üçin ýörite ýylylyk bejergisini geçdi. Adaty ýüzýän aýna garanyňda döwülmäge has çydamly. Eger döwülse, adatça agyr ýaralanma ähtimallygy az bolan ownuk bölejiklere bölünýär. Temperaturaly aýna binalar, displeý enjamlary, holodilnikler, gapylar we penjireler we ş.m. üçin ulanylýar, ýokary hilli berkidilen aýna, isleg boýunça tekiz ýa-da egri bolup bilýän ýokary hilli berk aýna. Galyňlygy 3mm-den 19mm-e çenli, iň uly ululygy 100 x 300mm, iň uly ululygy 3000 x 12000mm. Islendik reňk ýa-da nagyş dizaýny hem düzülip bilner.
 • Tempered Glass

  Temperli aýna

  YB Tempered aýna, ýylylygy berkitýän aýna. Güýjüni we täsirine garşylygy ýokarlandyrmak üçin ýörite ýylylyk bejergisini geçdi. Adaty ýüzýän aýna garanyňda döwülmäge has çydamly. Eger döwülse, adatça agyr ýaralanma ähtimallygy az bolan ownuk bölejiklere bölünýär. Temperaturaly aýna binalar, displeý enjamlary, holodilnikler, gapylar we penjireler we ş.m. üçin ulanylýar, ýokary hilli berkidilen aýna, isleg boýunça tekiz ýa-da egri bolup bilýän ýokary hilli berk aýna. Galyňlygy 3mm-den 19mm-e çenli, iň uly ululygy 100 x 300mm, iň uly ululygy 3000 x 12000mm. Islendik reňk ýa-da nagyş dizaýny hem düzülip bilner.
 • Upright Freezer Glass Door with Recessed Handle

  Gaýtadan tutawaçly dogry doňduryjy aýna gapy

  “YB Upright Freezer” aýna gapy, gaýtadan işlenilen tutawaçly, awtoulag şemalynyň berkligi bilen çaknyşmaga garşy, partlama garşy, döwrebap ýüzýän pes temperaturaly aýnany ulanýar. Adatça aýna gapy Argon bilen doldurylan goşa syrçaly, Krypton islege bagly däl. Üç gezek aýna doňduryjy ulanmak üçin, ýyladyş funksiýasy hökmany. Gaýtadan tutawaçly “YB Dogry doňduryjy aýna gapy” -30 ℃ -10 from aralygyndaky temperatura talaplaryny kanagatlandyryp biler, güýçli magnitli gap sowuk howanyň syzmagynyň öňüni alyp biler we has güýçli. Çarçuwaly dürli bazara bolan islegiňizi ýa-da tagamyňyzy kanagatlandyrmak üçin islän reňkiňiz bilen PVX, alýumin garyndysy, poslamaýan polat bolup biler. Alnan, Goşmaça, Doly uzyn ýa-da ýöriteleşdirilen tutawaç hem estetiki nokat bolup biler.
 • Chest Freezer Glass Door with Aluminum Handle

  Alýumin tutawaçly sandyk doňduryjy aýna gapy

  Alýumin tutawaçly “YB sandyk doňduryjy aýna gapy”, awtoulag şemalynyň gatylygy bilen çaknyşmaga garşy, partlamaga garşy 4 mm ýokary derejeli ýüzýän pes temperaturaly aýnany ulanýar. -30 10 10 temperature aralygyndaky temperatura talaplaryny kanagatlandyryp biler. Çarçuwaly material ekologiýa taýdan arassa iýmit derejeli PVC. Çepden saga süýşürmek biziň adaty wersiýamyz, şkaf we LED yşyklandyryş hökmanydyr.